Everts' blog

Archief voor oktober, 2008

Info voor predikanten en andere belanghebbenden

vrijdag, 24 oktober 2008

In de afgelopen periode heb ik een paar webpagina’s in elkaar geknutseld die nuttig kunnen zijn voor collega’s predikanten, kandidaten. Ook iemand die de preekvoorziening regelt kan er zijn voordeel mee doen. De eerste site is bedoeld om predikanten te helpen met de belastingaangifte. De site heeft de vorm van een wiki, dat wil zeggen […]

Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig

zondag, 5 oktober 2008

Soms spreken bepaalde gedeelten van de Bijbel niet direct tot ons hart. Dat geeft niet. Deze delen zullen andere kinderen van God wel raken. (J.I. Packer) Vermoeid keek de oude man naar Bill. “Ik ben oud geworden,” zei hij, “jarenlang heb ik je zien werken aan dit Boek.” Langzaam strekte hij zijn gerimpelde hand en […]

De Geest van Christus of de geest van Kaïn

zondag, 5 oktober 2008

Wie geen ontferming en verantwoordelijkheidsbesef tegenover verlorenen, leeft niet uit de Geest van Christus, maar uit de geest van Kaïn: “Ben ik mijns broeders hoeder?” Geen wonder dat o.a. Mr. Dr. Willem van den Bergh, die “het geweten der Doleantie” is genoemd, als kenmerken van de ware kerk niet alleen noemde: de zuivere bediening van […]

 

Klik op de titel om het hele artikel te lezen.