Everts' blog

Expatschool

Opinie – Over de aanpak van ‘De Wereldschool’

maandag, 12 februari 2007

De eerste organisatie waar je mee in aanraking komt als je je kinderen in het buitenland les wilt, of moet geven is ‘De Wereldschool’. Want het is de enige instelling die een compleet lespakket biedt voor de Basisschool en de Middelbare School, tot en met het 3e leerjaar. Enige opmerkingen over de praktijk.

Wat kun je doen voor het onderwijs van je kind(eren) als je in het buitenland woont?

woensdag, 15 november 2006

Thuis studeren, als je ver weg van Nederland woont, het is een grote uitdaging. We hebben ondertussen bijna 5 jaar ervaring, en de conclusie is dat het voor ouders een veel-eisende klus is. Ook als je het doet via een instituut als de Wereldschool.

Begeleiding leerlingen in het buitenland via Internet

woensdag, 15 november 2006

Ouders met kinderen in het buitenland staan voor een enorme uitdaging het onderwijs goed te regelen. Wat zou het mooi zijn als mensen met vakkennis ondersteuning kunnen bieden. Nu het Internet steeds algemener beschikbaar is wordt e-learning aantrekkelijker. Daarvoor is dan wel speciaal samengesteld materiaal nodig.

 

Christelijk onderwijs in het buitenland

woensdag, 15 november 2006

Dit onderdeel van de website is interessant voor iedereen die naast het ‘gewone’ onderwijs waarde hecht aan de geestelijke vorming van zijn kinderen. In Nederland kun je je kind naar een school voor bijzonder onderwijs sturen…

Onderwijs in het buitenland – alleen Nederlands

woensdag, 15 november 2006

Het is aardig om in het buitenland te wonen, en het is ook heel leuk om dan naar die buitenlandse school te gaan. Heb je meteen nieuwe vrienden, en ook de taal van het land leer je heel snel aan. Maar als nederlander moet je natuurlijk niet je eigen taal vergeten. Beter gezegd: als expat moet je er misschien wel extra aandacht aan besteden. Want als je op een bepaald moment in Nederland terug komt, wil je natuurlijk niet dat ze je vreemd aankijken, omdat je niet goed je taal beheerst…

Computerprogramma’s voor thuisstudie

woensdag, 15 november 2006

Voor het thuisonderwijs kunnen computerprogramma’s een belangrijke ondersteuning bieden, als ze op de goede manier gebruikt worden.

In het buitenland, en toch naar school

woensdag, 15 november 2006

Als een nederlands gezin naar het buitenland verhuist, tijdelijk of blijvend, dan is er vaak een dringende vraag: hoe zal het met de kinderen gaan? Ouders nemen een beslissing. De kinderen hebben geen keus, maar wel de gevolgen. Kunnen ze de verandering accepteren? Vaak zullen ze niet alleen de moeilijke, maar ook de mooie kanten er van wel inzien.
Maar ze moeten toch ook naar school? Als je in het buitenland verblijft, ben je buiten beeld van de onderwijs-inspecteur. Er zal niet gauw een leerplicht-ambtenaar voor de deur staan. Maar toch is scholing van groot belang. Ouders zijn verantwoordelijk dat hun kinderen de vorming krijgen die ze voor hun verdere leven nodig hebben.

Klik op de titel om het hele artikel te lezen.