Everts' blog

Boeken

Dicht bij de natuur, dicht bij God

zaterdag, 26 februari 2011

In het nieuwe nummer van Echo komt een liefhebber van de natuur aan het woord. Een opvallende uitspraak: We hebben nogal eens de neiging om alles wat met God en geloof te maken heeft, te bestempelen tot ‘geestelijk leven’. Dan spreken we over ons ‘geestelijk leven’ en ons ‘aardse bestaan’. Terwijl de echte tegenstelling volgens […]

Vloek in boekenweekgeschenk stuit tegen borst christenen

vrijdag, 12 maart 2010

De volgende bijdrage van RTV-Drenthe geven we graag door. Met respect!

Het eerste woord van het boekenweekgeschenk van Joost Zwagerman stoot veel mensen tegen de borst; het boekje begint namelijk met een vloek. Sommige christelijke boekhandels weigeren het geschenk weg te geven, andere winkels gaan er terughoudend mee om en geven het alleen weg, […]

Leestip: over de Heilige Geest en Zijn gaven

woensdag, 2 september 2009

Op deze weblog willen we vanaf nu regelmatig leestips opnemen. Jullie kunnen links aantreffen naar boeken de aan het denken zetten. Voor een deel is het de voortzetting van de oude categorie ‘boeken met zendingsverhalen’, maar met een breder aanbod. Het is duidelijk dat de keuze van de tips persoonlijk is, en dat er over […]

 

De Geest van Christus of de geest van Kaïn

zondag, 5 oktober 2008

Wie geen ontferming en verantwoordelijkheidsbesef tegenover verlorenen, leeft niet uit de Geest van Christus, maar uit de geest van Kaïn: “Ben ik mijns broeders hoeder?” Geen wonder dat o.a. Mr. Dr. Willem van den Bergh, die “het geweten der Doleantie” is genoemd, als kenmerken van de ware kerk niet alleen noemde: de zuivere bediening van […]

‘Bang voor de boze’

dinsdag, 12 februari 2008

(Sheila Miller en Ian Murray) “Pradit, een jongetje uit Thailand, geniet ervan om net te doen alsof hij de dirigent van een muziekkorps is. Maar dan gebeurt er iets ontzettends – zijn stok slaat het hoofd af van de Tevreden Afgod, die op de afgodsplank in huis staat. Vader is woedend, moeder is overstuur en […]

Ik, een zendeling??

zondag, 2 december 2007

“Ik, een zendeling?” Hoe gemakkelijk komt die vraag in je op, als je geconfronteerd wordt met de oproep tot zending. Sprekers op zendingsconferenties, boeken over zending, ja zelfs de Bijbel, brengen die oproep onder jouw aandacht. “Maar geldt dat dan ook voor mij? Moet ik dan geen speciale roeping van God ervaren? Hoe kom ik daar achter? En hoe weet ik dan waar en hoe ik zendeling kan zijn?”

Don Richardson, Vredeskind

vrijdag, 2 november 2007

Ruim veertig jaar geleden vertrok Don met zijn vrouw Carol naar Papua Nieuw Guinea, het huidige Irian Jaya. In een cultuur waar angst, haat, wraak en kannibalisme was, kwam hij als antropoloog en zendeling. In ‘deze andere wereld’ wordt een poging van een stam om vriendschap te sluiten met een andere stam bekocht met een […]

Klik op de titel om het hele artikel te lezen.