Everts' blog

« | Thuis | »

Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig

Door Evert Everts | 5 oktober 2008

Soms spreken bepaalde gedeelten van de Bijbel niet direct tot ons hart. Dat geeft niet. Deze delen zullen andere kinderen van God wel raken. (J.I. Packer)

Vermoeid keek de oude man naar Bill. “Ik ben oud geworden,” zei hij, “jarenlang heb ik je zien werken aan dit Boek.” Langzaam strekte hij zijn gerimpelde hand en legde die op het ‘Boek’, het Nieuwe Testament in zijn moedertaal, het Olo. “En al die tijd heb ik me afgevraagd: is dit Boek de waarheid? Of is het alleen maar een bundel verhalen zoals onze mythen?”
Wycliffe Bijbelvertalers Bill en Rochelle woonden en werkten reeds vele jaren bij de Olo-taalgroep in Papoea Nieuw Guinea. Voor hun komst waren er kerken gesticht die het voorbereidende werk hadden gedaan. Samen met de Olo-vertalers hadden ze het Nieuwe Testament, Genesis en enkele andere oudtestamentische boeken vertaald en voltooid.
“Jazeker, ik heb me dat vaak afgevraagd”, hernam de oude man. “Maar nu weet ik dat het boek echt waar is!” En wat denkt u dat deze dorpsbewoner had overtuigd van de waarheid en de authenticiteit van de Bijbel? Een geslachtsregister, één van die lijsten met vele, vele namen van voorouders. Lijsten die de meesten van ons niet bijster interessant vinden en daarom maar vaak overslaan bij het bijbellezen. Maar een dergelijke lijst namen, opgenomen in het boek Genesis, had nu juist het hart van deze man geraakt. Voor hem was het een duidelijk antwoord op zijn vraag naar de waarheid van dit ‘Boek’. “Als een mens deze verhalen gemaakt had, zou hij hier niet al die namen in gezet hebben”, redeneerde hij. “God wilde dat we zeker zouden weten dat deze verhalen echt gebeurd zijn en dat de personen echte mensen waren. Hij wilde dat we zouden weten dat echte mensen al deze dingen deden en meemaakten.”

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid… (2 Tim. 3:16)

Uit: Aretta Loving, Zoeter dan Honing, Getuigenissen over het bijbelvertaalwerk, Wycliffe Bijbelvertalers Nederland 2006.

Rubrieken: Zv echt gebeurd |

Reacties afgesloten.