Everts' blog

« | Thuis | »

De Geest van Christus of de geest van Kaïn

Door Evert Everts | 5 oktober 2008

Wie geen ontferming en verantwoordelijkheidsbesef tegenover verlorenen, leeft niet uit de Geest van Christus, maar uit de geest van Kaïn: “Ben ik mijns broeders hoeder?”
Geen wonder dat o.a. Mr. Dr. Willem van den Bergh, die “het geweten der Doleantie” is genoemd, als kenmerken van de ware kerk niet alleen noemde: de zuivere bediening van het Woord en Sacramenten en het handhaven van de tucht, maar ook het evangelisatie- en zendingsbewustzijn van de kerk.

Opgetekend uit ds. J. Overduin, Tact en contact, De moderne mens en het Evangelie, Kampen 1958.

Rubrieken: Boeken |

Reacties afgesloten.