Everts' blog

« | Thuis | »

Went het al een beetje?

Door Evert Everts | 30 april 2008

Dat is de vraag die we nogal eens horen de laatste tijd. Op 9 april zijn we teruggekeerd naar Nederland. Na 6 jaar in Guatemala te hebben gewoond zijn we van plan om voortaan weer in ons vaderland te blijven. Vandaag hebben we iets meegemaakt van Koninginnedag in Bennekom. Gezellig Nederland!
Went het al een beetje? Ik denk het wel. Al zal het wennen ook nog wel even duren. Het is zelfs de vraag of het weer hetzelfde wordt als voorheen. Vast niet, want een mens is nooit hetzelfde als voorheen.

Globaal gezien is het leven in Nederland ons niet vreemd. We weten het wel, en we snappen het ook wel zo’n beetje. Toch zijn er veel dingen die toch wennen moeten. Meestal kleine dingen, waar je zo ineens bij bepaald wordt.
Toen we in ons oude nieuwe huis in Bennekom aankwamen lag er een notenboom achter het huis. Hij moest het veld ruimen voor aanstaande nieuwbouw. Ze wilden hem op een andere plaats weer planten, maar het lukte niet om hem te verplaatsen. Ondertussen is hij aan stukken gezaagd.
Hopelijk zal het ons beter gaan. We zijn een beetje ontworteld, dat voelt toch wel zo. Uprooted. Maar we hopen dat we van onze God nog weer een plaatsje mogen krijgen waar we weer kunnen wortelen en gedijen.


Het agrarisch gebied waar we wonen heet ‘de Kraats’. Volgens informatie op een informatiebord stamt de naam uit de Middeleeuwen. Met de Kraats wordt het agrarisch gebied ten zuiden van de Maanderdijk en ten oosten van de Bennekomse Kade bedoeld. Het display vermeld verder (vrij bewerkt):

De Kraats ligt in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei, die zijn vorm kreeg in de verschillende ijstijden. Aan de oostzijde ontstond de hoge stuwwal van de Veluwe-massief, aan de westzijde de Utrechtse Heuvelrug. In de lage vallei ontstonden door verstuivingen een aantal dwars gelegen zandruggen. In de Kraats zijn twee duidelijke zandruggen te onderscheiden. Ten noorden hiervan heeft nog een zandrug gelegen, die alleen te herkennen is door de plaats van enkele oude boerderijen. De zandruggen liggen kronkelend in de oost-west richting. Op deze zandruggen bevinden zich de oudste boerderijen van het gebied. Deze boerderijen bestonden uit een woonhuis met deel voor de koeien en paarden onder één dak. Op het erf stond verder een varkensschuur, een schaapskooi en een hooiberg.
Ten noorden en ten zuiden van deze ruggen is het natte gebied in de 13e en 14e eeuw ingepolderd. Op regelmatige afstand van 600 meter zijn rechte stegen aangelegd (zoals de Rijnsteeg) in noord-zuid richting. Tussen de stegen is een min of meer regelmatige verkaveling aangebracht. Nieuwe boerderijen werden gesticht langs de wegen. (Eén daarvan is de Grampel, waar wij van 10 april tot 14 oktober 2008 mochten wonen, EE).
Veel van de huidige boerderijen in de Kraats stammen uit de 17e-19e eeuw en kenmerken zich door een T-vorm. Op de deel staat dwars een voorhuis.
Vanouds waren de boerenbedrijven in bezit van kloosters, gasthuizen of adel. Pas rond 1900 werden ze via veiligen aan de pachters verkocht.

Rubrieken: Nieuws |

Reacties afgesloten.