Everts' blog

« | Thuis | »

Wat kun je doen voor het onderwijs van je kind(eren) als je in het buitenland woont?

Door Evert Everts | 15 november 2006

Thuis studeren, als je ver weg van Nederland woont, het is een grote uitdaging. We hebben ondertussen bijna 5 jaar ervaring, en de conclusie is dat het voor ouders een veel-eisende klus is. Ook als je het doet via een instituut als de Wereldschool.
Op verschillende momenten is gebleken dat ‘begeleiding op afstand’ wel een mooi idee is, maar in de praktijk gewoon niet werkt. Kinderen en jongeren hebben voortdurend een steun in de rug nodig, een oog dat over hun werk gaat. Bij ons het op verschillende momenten behoorlijk mis gegaan.
Vaak hebben we ons de vraag gesteld: is de begeleiding op afstand eigenlijk wel nodig? Is het niet veel effectiever om de begeleiding zelf op zich te nemen? Het zou een hoop frustratie en geld kunnen besparen als het op een andere manier zou kunnen.

Een aspect is de erkenning van de opleiding. Voor zover wij het kunnen overzien is dat niet zo’n zwaarwegend punt als je zou denken. Wie ‘op z’n eigen’ de basisschool doorloopt zal achteraf heus niet te horen krijgen dat hij het over moet doen. Als hij de leerstof maar beheerst.
Wat het voortgezet onderwijs betreft ligt het een beetje anders. In elk geval als het einde-examen nadert. Wat dat moet je in Nederland afleggen. Een schoolonderzoek en een Staatsexamen, met succes afgelegd, levert je het begeerde papier op. Als je daar maar op voorbereid bent, dan is er verder geen probleem.
De conclusie is: als je als ouders bij machte bent om het onderwijs te geven, dan is er geen belemmering om het te doen, zonder aangesloten te zijn bij een instantie als de Wereldschool.

Wat je wel nodig hebt, is goed materiaal. De studieboeken, met leraren-handleiding, antwoorden, enz. moet je wel aanschaffen. En je moet van tijd tot tijd goede toetsen houden. Je hebt een tijdschema nodig, zeg maar, een lesrooster.
Het is (te) veel werk om dat allemaal zelf samen te stellen. Wij hebben het zo gedaan dat de oudste alle vakken bij de Wereldschool doet, en wie daarop volgt kan hetzelfde materiaal gebruiken. Als ouders heb je dan het extra werk van de begeleiding, het beantwoorden van vragen en het nakijken van toetsen. Zo is het meteen een stevige opfris-cursus voor wat we lang geleden ook doorgeploeterd hebben.

Wat is de conclusie van dit verhaal? Eigenlijk is het een droom. Als ouders, met hun verschillende vaardigheden, samen met enkele leraren, de handen nu eens ineen zouden slaan, zou het dan niet mogelijk zijn om langzamerhand een studiegids samen te stellen, waar ouders eenvoudig mee aan de slag kunnen gaan? Misschien kan dit forum een middel zijn om ons te organiseren, en om zo samen het onderwijs aan onze kinderen in het buitenland te verbeteren en ondertussen betaalbaar te houden.

Evert Everts
Cubulco, Guatemala

Rubrieken: Expatschool |

Reacties afgesloten.