Everts' blog

« | Thuis | »

Christelijk onderwijs in het buitenland

Door Evert Everts | 15 november 2006

Dit onderdeel van de website is interessant voor iedereen die naast het ‘gewone’ onderwijs waarde hecht aan de geestelijke vorming van zijn kinderen. In Nederland kun je je kind naar een school voor bijzonder onderwijs sturen. Toch is het vaak moeilijk een school te vinden die precies aansluit bij je ideeën als ouders. Als ouders ben je primair verantwoordelijk voor je kinderen. Die verantwoordelijkheid kun je op geen enkele manier afschuiven op een school (of een geloofsgemeenschap/kerk).

Dan is de vraag: wat kun je er als ouders aan doen? Ik noem enkele punten die in hier aan de orde zouden kunnen komen.

Rubrieken: Expatschool |

Reacties afgesloten.