Everts' blog

« | Thuis | »

Visie voor de kerk

Door Evert Everts | 1 juli 2017

Wat is een visie?
Hoe je tegen iets aan kijkt.
Iedereen heeft een visie.
Maar het maakt wel verschil.
Of je je ogen goed open doet, of niet.
Of je echt iets voor ogen hebt, of niet.
Of je naar de werkelijkheid kijkt, of droomt.
De kleur van je bril: of je het zonnig inziet, of juist niet.
Het glas is halfvol of half leeg.

De kerk bestaat uit verschillende mensen.
Je hoeft niet dezelfde visie te hebben over de kerk.
De één kijkt er nu eenmaal anders tegenaan dan de ander.
Wat je wel kunt doen, is je visie delen.
Misschien is het wel zo dat we alleen maar kerk kunt zijn als we dat echt doen.
Want de kerk, dat ben jij niet alleen, met jouw leven, en jouw ideeën.
De kerk, dat is het lichaam van Christus.
Heb je Hem gezien?
Heb je Hem lief gekregen?
Wat betekent dat voor hoe je de kerk ziet?
Vertel…

Jezus zegt van de kerk als Hij bidt tot zijn Vader (Joh.17: 2b, 8, 20-21):

U hebt ze mij gegeven, om hen het eeuwige leven te schenken.

Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven; zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Wat hebt u van Jezus gehoord?
Wat hebt u ontvangen?
Wat heb je gezien van Jezus?
Waar draait het om in je geloof?
Deel het…

Mijn visie, hoezo?

Misschien zegt je: “mijn visie, hoezo?
Heb ik wel een visie?
Ik heb er nooit zo over nagedacht.
En al die vragen, daarvan heb ik de antwoorden nog niet zomaar klaar.”
Eén van de ergste verwijten lijkt het die je kunt krijgen: dat je geen visie hebt.
Maar kan dat wel?
Als je het woord ‘kerk’ kent, heb je er ook een visie over.
Wat heb je erover geleerd?
Wat vind je belangrijk?
Wat vind je mooi?
Wat vind je juist niet mooi?
Wat zou er moeten gebeuren? Wat moet vooral doorgaan? Wat moet echt veranderen?
Waarom denk je dat?
Alles wat je zou willen antwoorden op zulke vragen, vormt jouw visie voor de kerk.

Wat moet ik er mee?

Waar wil je heen met deze vragen?
Denk je misschien: kijk naar jezelf?
Dat heb je misschien al te vaak gehoord.
Je denkt: bekijk het maar; ik houd het wel voor mezelf.
Dat is nou jammer!
Want het is belangrijk om je visie te delen.
Je helpt elkaar om verder te komen.
Anderen kunnen van je leren.
Jij kunt van anderen leren.
Als je dat wilt tenminste.

Visie voor de kerk

Soms wordt het van de kerk gezegd: de visie ontbreekt.
Ook dat zal wel niet waar zijn.
Mogelijk ontbreekt het wel aan een gezamenlijk gedeelde visie.
Daar is wel wat aan te doen.
Kijk dan niet alleen naar de leiding, de kerkenraad bijvoorbeeld.
De visie van een voorganger, of van een kerkenraad, is niet automatisch de visie van de kerk.

Een gezamenlijke visie ontwikkel je samen.
Samen zie je meer.
Als je het goed doet, zie je samen beter.

Rubrieken: Bezinning |

Reacties afgesloten.