Everts' blog

« | Thuis | »

Dicht bij de natuur, dicht bij God

Door Evert Everts | 26 februari 2011

In het nieuwe nummer van Echo komt een liefhebber van de natuur aan het woord. Een opvallende uitspraak:

We hebben nogal eens de neiging om alles wat met God en geloof te maken heeft, te bestempelen tot ‘geestelijk leven’. Dan spreken we over ons ‘geestelijk leven’ en ons ‘aardse bestaan’. Terwijl de echte tegenstelling volgens mij ligt tussen geestelijk en ongeestelijk leven. Leven in verbondenheid met de aarde, in zorg voor de schepping, is zéér geestelijk, want dat heeft alles met God te maken.

Lees verder op Issuu:

Open publication – Free publishingMore milieu

Rubrieken: Boeken, Nieuws |

Reacties afgesloten.