Everts' blog

« | Thuis | »

Ik, een zendeling??

Door Evert Everts | 2 december 2007

(Klaas Huizinga)

‘Hoe kan ik zeker zijn dat God mij roept?’

“Ik, een zendeling?” Hoe gemakkelijk komt die vraag in je op, als je geconfronteerd wordt met de oproep tot zending. Sprekers op zendingsconferenties, boeken over zending, ja zelfs de Bijbel, brengen die oproep onder jouw aandacht. “Maar geldt dat dan ook voor mij? Moet ik dan geen speciale roeping van God ervaren? Hoe kom ik daar achter? En hoe weet ik dan waar en hoe ik zendeling kan zijn?” Allemaal vragen waar je mee kunt worstelen. Het probleem wordt nog verwarrender vanwege de verschillende antwoorden die op die vragen worden gegeven.

Deze brochure probeert temidden van alle verwarring jou een weg te wijzen die je kunt gaan, om duidelijkheid te krijgen. Ze probeert je de bijbelse betekenis van ‘zendingsroeping’ te laten zien, en ook adviezen te geven in het zoeken naar jouw plaats en taak in zending. Waar moet je op letten? Maar ook: welke valkuilen moet je zien te ontwijken?

Het is onze wens dat het lezen van deze brochure je richting zal geven in die zoektocht. Mag je je plekje vinden waar je het vruchtbaarst bezig kan zijn, en waar je talenten en gaven het best tot hun recht komen.

Klaas Huizinga

Dit boekje is gratis(!) en je kunt het ook downloaden op de website van OMF.

Rubrieken: Boeken |

Reacties afgesloten.