Everts' blog

« | Thuis | »

Ze koos om te vergeven

Door Evert Everts | 1 november 2007

In een zeker deel van Kigali, Rwanda, waar Hutus en Tutsis naast elkaar leven, werd tijdens de genocide-oorlog een bloedige wraakactie uitgevoerd. De mensen vermoordden hun eigen buren. Zo doodde een Hutu man zijn Tutsi buurman. Later won het Rwandees Patriotisch Front de oorlog en nam de regering over. Op plaatselijk niveau werden onderzoeken gestart naar wat er zich had afgespeeld. De vrouw van de vermoorde Tutsi werd gevraagd om de moordenaar van haar man aan te wijzen. Ze weigerde omdat ze wist dat de Hutu man gearresteerd zou worden, in de gevangenis terecht zou komen en misschien ook wel gedood zou worden op zijn beurt. De vrouw vertelde dat ze zich liever stil hield om een ander leven te redden. Ze zei: “Dit is genoeg. Dit doden moet ergens stoppen. Een moord rechtvaardigt geen andere doodslag. We moeten de cirkel van geweld doorbreken en deze volkerenmoord stoppen.” Ze koos er voor om te vergeven.

Bron: Rev. Joseph G. Healey

Rubrieken: Zv anekdotes, Zv echt gebeurd |

Reacties afgesloten.