Everts' blog

« | Thuis | »

Zending in de Arabische wereld

Door Evert Everts | 27 december 2008

Arab Vision is een gemeenschap van christenen die het Evangelie van Jezus Christus in de Arabische wereld verkondigen. Uit hun nieuwsbrief:

In Jemen zijn zendelingen verbaasd over de groepjes Jemenieten die spontaan bijeen komen omdat ze Christus willen volgen. Dit is nieuw in dat grote en tot voor kort bijna onbereikte land. Vanuit Saoedie Arabië horen we regelmatig over mensen die hebben besloten Christus te volgen en die meer over het geloof willen weten. Wie kon dat tien jaar geleden denken? Radio, internet en christelijke televisie hebben een regio die potdicht was voor het Evangelie, wijd geopend.

In Noord Afrika is sprake van grote aantallen bekeerlingen. Arab Vision speelde daarin een rol, door programma’s in de talen van Marokko, Tunesië en Algerije te produceren. Er is sprake van zulke opvallende kerkgroei dat seculiere media als Reuters er dit jaar aandacht aan hebben besteed. Arab Vision is bezig een serie trainingsprogramma’s voor kerkleiders in Algerije af te ronden, met het oog op de honderden gemeenten onder de Kabyle-berbers in dat land.

Prachtig, die kerkgroei. Maar het heeft er in Algerije ook toe geleid dat de overheid van Augustinus’ geboorteland nu de duimschroeven aandraait: Moslims die zich bekeren tot het christelijk geloof kunnen op problemen rekenen. Des te meer reden om bemoedigende tv-programma’s voor die tienduizenden gelovigen te maken.

Rubrieken: Zv echt gebeurd, Zv web |

Reacties afgesloten.